Ortopédia

Ortopedické vyšetrenie v Klinike ReFit

Odborná diagnostika je u nás vždy na prvom mieste. V moderných priestoroch našej kliniky poskytujeme komplexné ortopedické vyšetrenie s prípadným akútnym invazívnym ortopedickým ošetrením  pod dohľadom špičkových odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami.

Ako vyšetrenie prebieha? 

Vyšetrenie našimi ortopédmi prebieha na základe konkrétne cielených otázok o vzniku, priebehu a charaktere problémov pacienta s následným manuálnym vyšetrením mäkkých tkanív (väzov a svalov) a kĺbnych štruktúr. Na základe získaných informácii z vyšetrenia lekár určí diagnózu a rozhodne o ďalšom postupe liečby. Záverom vyšetrenia je podrobná písomná lekárska správa, ktorá obsahuje históriu ochorenia, odborný popis klinického vyšetrenia, odporúčanie následnej liečby, prípadné predpísanie pomôcok a liekov alebo vyplnenie žiadanky na ďalšie vyšetrenia (MRI, RTG, CT). V prípade akútneho ošetrenia pacienta lekár môže aplikovať liečivo vo forme injekcie. 

 

 

 

Objednať vyšetrenie

Zdieľať: