Neurologická ambulancia

Spinálny pacient

Degeneratívne ochorenia chrbtice predstavujú pomerne závažnú entitu ochorení v populácií. Fenomén sa postupne zintenzívňuje kvôli zmenám životného štýlu populácie, charakteru zamestnania, redukcie pohybu a obezity. Postupne sa ochorenia chrbtice dostávajú aj do nižších vekových skupín. Ochorenia predstavujú závažnú socio-ekonomickú záťaž pre spoločnosť.


Diagnostika spinálnych ochorení je komplexná problematika. Na kvalitnú diagnostiku je nutný multidisciplinárny manažment. Neurológ, rehabilitačný lekár, fyzioterapeut, algeziológ, psychológ, ortopéd a v poslednom rade neurochirurg.


V Klinike ReFit sme vybavení najnovším RTG prístrojom s C-ramenom vhodným aj na invazívne výkony ako sú obstreky chrbtice a bedrových kĺbov. Naši odborníci vám poskytnú: neurologické vyšetrenie, zhodnotenie nálezov MRI/RTG/CT, naplánovanie konzervatívnej liečby, rehabilitácií. V prípade algeziologických postupov vám poskytneme obstreky: LS chrbtice - selektívne koreňové blokády – PRT, tlakové kaudálne blokády KTB, facetové blokády, krčné epidurálne blokády, alebo naplánujeme operačný výkon.


Zdieľať: