Kombinovaná terapia

Kombinovaná terapia a jej účinky

Kombinovaná terapia je simultánna aplikácia ultrazvuku a kontaktnej elektroterapie. V súčasnosti ide o najefektívnejšiu metódu fyzikálnej terapie pri vyhľadávaní a liečbe spúšťových bodov (triggerpoints). Dokáže objektivizovať tieto reflexné zmeny a ich vymiznutie po manuálnom, často aj veľmi vzdialenom zákroku.

Hlavné účinky kombinovanej terapie

Medzi hlavné účinky radíme špeciálny myorelaxačný účinok, zacielený na najcitlivejšie vlákna pod miestom aplikácie. Parametre terapie nastavujeme podľa toho, či ideme ošetrovať povrchový alebo hlboký sval tela. Aplikujeme 1 minútu na každý spúšťový bod. Počet sedení nastavujeme podľa reakcie tela na terapiu, prevažne väčšinou 2 až 6 krát.

Dopyt na termín:

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka

Ak máte preferovaný dátum a čas vypíšte ho

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
V prípade zrušenia objednaného termínu v dobe kratšej ako 24 hodín vopred, Vám bude účtovaný storno poplatok v plnej sume