Baby Balance

Baby Balance

Okrem ponuky Detskej ortopedickej ambulancie je v našom záujme poskytnúť odbornú fyzioterapiu detí. Pre lepšiu a hlavne komplexnú starostlivosť pre mamičky s deťmi sme sa rozhodli nadviazať spoluprácu práve s odborníkmi z Baby Balance.

Ich hlavným zameraním je predovšetkým vzdelávanie rodičov v oblasti starostlivosti o dieťa od 0 do 3 rokov. Skúmajú rané vývinové obdobie pri práci s rodičmi a deťmi. Súčasťou ich rozsiahleho tímu sú odborníci z rôznych oblastí súvisiacich s touto problematikou:

  • Pedagogika
  • Fyzioterapia
  • Detská psychológia
  • Sociológia
  • Spánkové poradenstvo

Na základe získaných dlhoročných teoretických znalostí a praktických skúseností zdieľajú  informácie s klientami o možnostiach využitia potenciálu tohto intenzívneho vývinového obdobia.

 

Baby Balance zabezpečuje v rámci našej spolupráce odbornú rehabilitačnú starostlivosť a komplexnú edukáciu rodičov detí s problémami v oblasti motorického vývinu. Pre čerstvé mamičky máme k dispozícii gynekologickú ambulanciu, ktorá je zameraná pre diagnostiku funkčných porúch po pôrode.
Viac informácii sa dočítate na blogu, ktorý je zameraný na liečbu a prevenciu popôrodnej brušnej diastázy:

https://babybalance.sk/diagnostika-a-liecba-brusnej-diastazy-po-porode/

Zdieľať: