refit cennik

  
  

Rehabilitačný lekár – MUDr. Marta Jurčová
Vyšetrenie  30 minút   45 €
Konzultácia  25 minút   30 €
Terapia 55 minút  50 €
Terapia  25 minút 30 €
Rehabilitačný lekár/ortopéd  - MUDr. Július Kazimír
Vyšetrenie ortopédom 15 minút 60 €
Vyšetrenie ortopédom    25 minút 60 €
Vyšetrenie ortopédom     Vald Health 25 minút 70 €
Konzultácia 15 minút 40 €
Aplikácia injekcie 1 aplikácia 20 €
Biolevox HA 2,2% ZP Kyselina hyalurónová - intraartikular 1 x 2ml 80 €
Chondro - Hyal Kyselina hyalurónová - intraartikular 1 x 3ml 130 €
Chondro - Biol 30 - tabliet 30 €
Diprophos 1 amp. 15 €
Marcaine 1 ml 15 €
Mesocain 1 - 10 ml 15 €
Akis 1 - 2   ml 20 €
Termín MRI vyšetrenia s popisom  do 10 dní 70 €
Hlavný fyzioterapeut - Mgr. Ján Strigáč, Mgr. Marcel Duda
Diagnostika pohybového aparátu      45 minút    60 €
Diagnostika pohybového aparátu + Vald Health 50 minút 65 €
Diagnostika chôdze + podoskop 70 minút 75 €
Fyzioterapia
 55 minút  55 €
Fyzioterapia 25 minút 40 €
Konzultácia  25 minút 40 €
Fyzioterapeutický tréning  55 minút  45 €
Komplexná terapia - Fyzioterapeuti
Diagnostika pohybového aparátu   55 minút    50 €
Diagnostika plochonožia pomocou podoskopu 55 minút 60 €
Komplexná fyzioterapia 55 minút  45 €
Komplexná fyzioterapia 25 minút  35 €
Fyzioterapeutický tréning  55 minút  40 €
Liečebná masáž 
Liečebná masáž  60 minút  45 €
Liečebná masáž  30 minút  35 €
RecovaPro terapia 30 minút  30 €
Masáže
Klasická masáž 60 minút  40 €
Klasická masáž 30 minút  30 €
Športová masáž 60 minút  40 €
Reflexná masáž 60 minút  40 €
Reflexná masáž chodidla 30 minút  30 €
Bankovanie 30 minút 30 €
Fyzikálna terapia
Magnetoterapia 15/20 minút 13 €
Elektroterapia 1 aplik. 13 €
Kineziotaping 1 aplik. 13 €
Kineziotaping ku terapii 1 aplik. 3 €
MLS Laseroterapia 1 aplik. 15 €
MLS Laseroterapia + vyšetrenie lekárom
Bonus balík 10 + 1 aplik. + vyšetrenie 199 €
Magnetoterapia + vyšetrenie lekárom Bonus balík 10 + 1 aplik. + vyšetrenie 179 €
Skupinové cvičenia 55 minút /osob. 5-13 €
Sauna
 15 - 30 minút 7 €

V cene služieb je zahrnuté používanie hygienických potrieb (uterák, sprchové gély, plachta...)