Fyzioterapia v tehotenstve

Fyzioterapia v tehotenstve

Prečo je dôležitá?

Tehotenstvo sa všeobecne rozdeľuje na tri obdobia. Prvé obdobie, nazývané aj ako I. Trimester trvá od oplodnenia do 13. týždňa gravidity, je to obdobie adaptácie tela na tehotenstvo, dochádza k rýchlym zmenám v tele matky. V 14. týždni začína obdobie II. Trimestra, ktoré trvá do 28. týždňa. Telo sa vyrovnáva s tehotenstvom a pre matku môže byť toto obdobie veľmi príjemné a pekné. Posledné obdobie, tretí trimester je doba od 29. týždňa až po pôrod. Je to fyzicky aj psychicky najnáročnejšie obdobie, kedy matku môžu trápiť bolesti chrbta, vznik diastázy, opuchnuté a boľavé chodidlá, bolesti v oblasti podbruška a problémy s dýchaním.

Tehotenské zmeny je možné pozorovať na všetkých systémoch tela, ale najväčšie nároky sú kladené na kardiovaskulárny, respiračný systém a musculoskeletálny systém.

Kardiovaskulárny systém – V tele matky dochádza zväčšovaním prekrvenej maternice a rastom plodu k rozšíreniu periférneho obehu, rovnako tlakom bránice a jej zvyšovaniu dochádza k zmenám polohy srdca smerom nahor a doľava. V druhej polovici tehotenstva má na krvný tlak významný vplyv aj poloha matky, preto sa od 2. trimestra neodporúča cvičiť v ľahu na chrbte, pretože maternica môže tlačiť na dolnú dutú žilu a to sa môže prejaviť kolapsom alebo bezvedomím. Tlakom na dolnú dutú žilu dochádza k vzostupu venózneho tlaku krvi najmä v spodnej časti tela, dôsledkom čoho vznikajú varixy na pošve, v okolí konečníka a na dolných končatinách.

Respiračný systém - Počas tehotenstva dochádza k zväčšovaniu maternice a tým sa výrazne zmenšuje priestor v hrudnej dutine, čo vedie k zmenám mechaniky dýchania a jeho sťaženiu.

Metabolizmus – Aby bol zabezpečený adekvátny rast a vývoj plodu je potrebný dostatočný prísun živín, najmä bielkovín ktoré obsahuje plod, placenta, maternica, mliečna žľaza aj krv vo forme homoglobíni a plazmatických bielkovín. Ideálne množstvo bielkovín na deň by mal byť 85g a v posledných 3 mesiacoch tehotenstva aj 120g. Z minerálov sa zvyšujú požiadavky na príjem železa na 18mg na deň.

Musculoskeletálny systém - Rovnako s pribúdajúcou hmotnosťou sa mení ťažiško tela, ktoré sa posúva smerom dopredu. Táto zmena ťažiska má vplyv na posturu a stereotyp chôdze. Rastom maternice a pŕs smerom dopredu dochádza ku zväčšovaniu driekovej lordózy s následnou kompenzačnou hyperkyfózou v hrudnej oblasti, čo ďalej môže viesť k utláčaniu nervov brachialneho plexu.

Ďalej dochádza samozrejme k rastu bruška, čo spôsobuje oslabenie brušných svalov a to vedie k vzniku diastázy – rozostupu brušných svalov.

Tým, že telo sa snaží adaptovať na prichádzajúci pôrod dochádza k rozvoľneniu väzov v oblasti panvy. Typickým príkladom je posun v oblasti sacroiliacalneho skĺbenia v dôsledku oddialenia panvových kostí od seba. To následne spôsobí bolesti pri pohybe a dochádza k vzniku patologických pohybových stereotypov, ktoré si žena so sebou odnesie aj po pôrode.

Chýbajúca starostlivosť o pohybový systém v tehotenstve môže mať negatívny vplyv na priebeh tehotenstva a môže byť indikáciou k cisárskemu rezu.

Cieľom rehabilitácie je udržať telo v kondícii, ako aj v fyzickej, tak aj psychickej a pripraviť ženu na pôrod, tak aby bol priebeh čo najľahší.

V ďalšom príspevku si povieme, čo všetko zahŕňa fyzioterapia v tehotenstve a čo všetko ňou vieme ovplyvniť.

Bc. Dominika Vlčková - Hlavný fyzioterapeut Kliniky ReFit

Zdieľať: