Pohybová liečba - Kinezioterapia

Vedecky podložené cvičebné metódy na zvýšenie fyzickej kondície, čiže sily, vytrvalosti a ohybnosti pacientaDôležité sú dva faktory: cielenie liečebného pohybu a jeho dávkovanie. Kinezioterapia je vždy zameraná na tú časť tela, ktorá je poškodená alebo nefunkčná.

Čo lieči?

Dlhodobú nehybnosť, zväčša u pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu, ktorá spôsobuje trvalé zmeny vnútorných orgánov. Ovplyvnená je funkcia centrálneho nervového systému (CNS), ktorý kontroluje pohyb. Práve kinezioterapia udržiava CNS na určitej úrovni, alebo môže jeho činnosť dokonca zlepšovať. Jej hlavnou úlohou je obnova nervovo-svalovej činnosti. Má tri hlavné účinky: pozitívne ovplyvňuje vnútorný systém - trávenie i dýchanie, funkciu pohybového aparátu a zlepšuje celkový stav organizmu.


Dopyt na termín:

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka

Ak máte preferovaný dátum a čas vypíšte ho

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
V prípade zrušenia objednaného termínu v dobe kratšej ako 24 hodín vopred, Vám bude účtovaný storno poplatok v plnej sume
Zdieľať: