Metóda Ľudmily Mojžišovej

Metóda Ľudmily Mojžišovej

Kto je to Ľudmila Mojžišová?

Ľudmila Mojžišová bola česká terapeutka, zdravotná sestra, ktorá sa zaoberala bolesťami chrbtice a liečbou neplodnosti. V rámci svojho pôsobenia na Fakulte telesnej výchovy a športu aplikovala svoju liečbu prvýkrát na športovkyniach. Neskôr vyvinula svoju metódu, ktorá spočíva v mobilizácii rebier, uvoľnenia kostrče a panvového dna cez konečník, mobilizácii driekovej časti chrbta v špecifických cvičeniach. Liečila predovšetkým ženy s bolesťami chrbta, nepravidelnou a bolestivou menštruáciou, funkčnou ženskou sterilitou a infertilitou, bolestivou kostrčou a inkontinenciou moču. Množstvu týchto žien sa vďaka tejto metóde podarilo otehotnieť, aj keď im bola diagnostikovaná neplodnosť. Pre tento úspech začala spolupracovať s gynekológom prof. Evženom Čechom.

V čom spočíva táto metóda?

Metóda Ľudmily Mojžišovej funguje na podklade reflexného ovplyvnenia nervosvalového aparátu prostredníctvom ošetrenia svalov panvového dna cez konečník s pomocou využitia mobilizačných techník na oblasť rebier, chrbta a panvy. Vďaka tomuto uvoľneniu dochádza k ovplyvneniu vegetatívneho nervového systému (hlavne parasympatiku), ktorý pôsobí na ženské pohlavné orgány. Aby bola liečba úspešná, je dôležité nie len ošetrenie a zmobilizovanie daných častí tela, ale aj aktívne zapájanie klienta do liečby v podobe cvičenia. Cvičebná jednotka obsahuje 12 cvikov, ktoré sú zamerané na aktiváciu sedacích svalov a brušných svalov, úprave dychového stereotypu a pôsobia tak na uvoľnenie sakroiliakálneho skĺbenia. Týmito všetkými technikami dochádza k lepšiemu prekrveniu malej panvy a to vedie k funkčnému zlepšeniu gynekologických problémov.

Priebeh terapie u nás:

Pri prvej návšteve si klienta vyšetríme v stoji, v ľahu na chrbte a na bruchu. Palpačne si vyšetríme prvých sedem rebier, zhodnotíme či sa nachádzajú v správnom postavení a či nejavia známky blokád alebo iných reflexných spazmov. Ďalej si vyšetríme driekovú časť chrbta, SI kĺby a panvové dno. Nie každá návšteva musí byť zakončená vyšetrením panvového dna cez konečník. Niekedy stačí naučiť pacientku cvik na uvoľnenie svalov panvového dna a sakroiliakálneho skĺbenia. Pokračujeme vyšetrením blokád a zreťazených spazmov a následne pacientku zaučíme do cvičebnej jednotky na doma.  Ak sa stav nezhorší, pacientka pokračuje v cvičení sama dvakrát denne a podľa potreby kontrolovaná fyzioterapeutom.

Indikácie

Bolesti chrbta, bolesti v oblasti panvy a kostrče, neschopnosť otehotnieť /funkčná sterilita), neschopnosť donosiť plod (infertilita), bolestivá menštruácia (dysmeneorea), bolestivý pohlavný styk (dyspareunie), inkontinenia moča, obstipácia

Kontraindikácie

Prolaps recta, akútne hemoroidné stavy, malignita a hybituálna luxácia ramena (pri mobilizácii rebier)

Dopyt na termín:

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka

Ak máte preferovaný dátum a čas vypíšte ho

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
V prípade zrušenia objednaného termínu v dobe kratšej ako 24 hodín vopred, Vám bude účtovaný storno poplatok v plnej sume
Zdieľať: