Diagnostika pohybového aparátu

Diagnostika pohybového aparátu

V rámci vstupného vyšetrenia ponúkame možnosť diagnostiky pohybového aparátu fyzioterapeutom, ktorý s využitím cielených anamnestických otázok a manuálnych testov dôkladne vyšetrí:

  • funkčnosť svalov
  • funkčnosť kĺbov
  • rozsah pohybov
  • poškodenie tkanív
  • svalové dysbalancie

Následne na základe výsledkov diagnostiky určí príčinu vzniknutej bolesti a navrhne najlepší možný postup na jej odstránenie. Ten sa skladá z presne určených cvičení a fyzioterapeutických techník, ktoré sú zamerané lokálne na bolestivú oblasť, ale aj komplexne pre celkové zlepšenie držania tela a pohybových vzorov pacienta, ako prevenciu návratu bolestí.

Dopyt na termín:

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka

Ak máte preferovaný dátum a čas vypíšte ho

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
V prípade zrušenia objednaného termínu v dobe kratšej ako 24 hodín vopred, Vám bude účtovaný storno poplatok v plnej sume
Zdieľať: