Mgr. Anna Páleníková

O mne:

 • Zameranie:

  Anka sa venuje najmä diagnostike a terapii pohybového aparátu, pooperačným stavom a liečbe akútnych aj chronických bolestí v rámci ortopedických a neurologických pacientov.

 • Adresa:

  Gagarinova 5/B, 821 01 Bratislava

Mgr. Anna Páleníková

Fyzioterapeut

Anka je skúsená fyzioterapeutka s viac ako 40-ročnou praxou a špecializáciou v odbore rehabilitácia a fyzioterapia. Okrem dlhodobých skúseností a absolvovania mnohých odborných kurzov a školení sa venovala aj niekoľkonásobnej spoluautorskej publikačnej činnosti, má za sebou niekoľko prednášok a taktiež  pôsobila ako konzultant pre bakalársky stupeň štúdia fyzioterapie. 

Za svoju bohatú prax získala aj ocenenie vo forme bronzovej medaile za zásluhy pre slovenskú lekársku spoločnosť a je spoluzakladateľkou slovenskej hippoterapeutickej asociácie (SHA). 

Anka sa venuje najmä diagnostike a terapii pohybového aparátu, pooperačným stavom a liečbe akútnych aj chronických bolestí v rámci ortopedických a neurologických pacientov. 

Bohatý zoznam kurzov, ktoré Anka stihla absolvovať: 

 • Vojtova technika
 • Bobathova technika 
 • Orofaciálna stimulácia
 • Mobilizačné techniky a Škola chrbta
 • Vývojová kineziológia v myoskeletálnej medicíne 
 • Hlboký stabilizačný systém chrbtice 
 • Princípy Špirálovej dynamiky - Spiraldynamik
 • Diagnostika a korekcia nohy a plochonožia
 • Mechanická diagnostika a terapia McKenzie
 • Liečba idiopatickej skoliózy metódou aktívnej segmentálnej centrácie
 • Respiračná fyzioterapia 
 • Hippoterapia 
 • Terapeutický koncept posturálnej ontogenézy  
 • Diagnostika a terapia posturálnych funkcii 
 • Rehabilitácia spastickej parézy
 • Autoreflexné prenatálne, postnatálne polohy podľa Košinovej
 • Špeciálna kineziológia a diferenciálna diagnostika pohybového aparátu
 • Rehabilitačný tréning pri dysfunkciách kolenného kĺbu

Dopyt na termín:

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka

Ak máte preferovaný dátum a čas vypíšte ho

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
V prípade zrušenia objednaného termínu v dobe kratšej ako 24 hodín vopred, Vám bude účtovaný storno poplatok v plnej sume