Mgr. Rudolf Šipčiak

O mne:

  • Zameranie:

    Venuje sa diagnostike pohybového aparátu s následným zostavením rehabilitačného plánu.

  • Adresa:

    Gagarinova 5/B, 821 01 Bratislava

Mgr. Rudolf Šipčiak

Fyzioterapeut

Rudolf je absolventom magisterského štúdia v obore fyzioterapia. Svoju prax začal už počas magisterského štúdia, prácou v súkromnom zdravotníckom zariadení, kde pracoval hlavne s ortopedickými pacientmi.

Neskôr pracoval ako fyzioterapeut pre Fortunaligový tím MFK Ružomberok. Tento čas mu priniesol príležitosť pracovať s profesionálnym športovcom, načerpať jeho potreby a očakávania a spôsob fyzického aj duševného prežívania.

V rámci práce sa zaoberá hlavne poruchami muskuloskeletálneho systému, pred-po operačnými stavmi, prevenciou zranení a odstraňovaní svalových dysbalancií. Do rehabilitácie veľmi rád zapája aktívny pohyb a hravú spoluprácu s pacientom.

Bez pohybu je život len ​​letargickým snom - autor: Jean Jacques Rousseau


 Odborné kurzy a školenia:

·      -  Študent Slovak School of Osteopathy

·     -   DNS Sport

·      -  Kineziologický tejping


Dopyt na termín:

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka

Ak máte preferovaný dátum a čas vypíšte ho

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
V prípade zrušenia objednaného termínu v dobe kratšej ako 24 hodín vopred, Vám bude účtovaný storno poplatok v plnej sume