Mgr. Rudolf Šipčiak

O mne:

 • Zameranie:

  Venuje sa diagnostike pohybového aparátu s následným zostavením rehabilitačného plánu.

 • Adresa:

  Gagarinova 5/B, 821 01 Bratislava

Mgr. Rudolf Šipčiak

Fyzioterapeut

Rudolf je absolventom magisterského štúdia v obore fyzioterapia. Svoju prax začal už počas magisterského štúdia, prácou v súkromnom zdravotníckom zariadení, kde pracoval hlavne s ortopedickými pacientmi.

Neskôr pracoval ako fyzioterapeut pre Fortunaligový tím MFK Ružomberok. Tento čas mu priniesol príležitosť pracovať s profesionálnym športovcom, načerpať jeho potreby a očakávania a spôsob fyzického aj duševného prežívania.

V rámci práce sa zaoberá hlavne poruchami muskuloskeletálneho systému, pred-po operačnými stavmi, prevenciou zranení a odstraňovaní svalových dysbalancií. Do rehabilitácie veľmi rád zapája aktívny pohyb a hravú spoluprácu s pacientom.

Bez pohybu je život len ​​letargickým snom - autor: Jean Jacques Rousseau


Odborné kurzy a školenia:

 • Študent Slovak School of Osteopathy
 •  DNS Sport
 • Kineziologický tejping
 • Diagnostika a terapia členkového kĺbu a chodidla
 • EXOS Physical Therapy and Sport Medical Framework
 • The EXOS model of Recovery
 • Fyzioterapia pacienta so skoliózou 
 • ACL ws

Dopyt na termín:

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka

Ak máte preferovaný dátum a čas vypíšte ho

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
V prípade zrušenia objednaného termínu v dobe kratšej ako 24 hodín vopred, Vám bude účtovaný storno poplatok v plnej sume