Bc. Adam Jandzík

O mne:

Bc. Adam Jandzík

Fyzioterapeut

Adam je vyštudovaný fyzioterapeut 1. stupňa a vo svojom vzdelaní pokračuje v magisterskom štúdiu. Popri univerzite svoje skúsenosti nadobúdal v súkromnej rehabilitačnej klinike. Zároveň pôsobil ako rehabilitačný pracovník v športovom klube.

Zaoberá sa najmä športovou fyzioterapiou, regenerácii po športovej záťaži, úpravou chybných pohybových vzorov a chronickými bolesťami chrbta. Pri svojej práci presadzuje hlavne odborný a zároveň priateľský prístup.

Celý život preferuje aktívny životný štýl a sám sa venoval niekoľko rokov futbalu.