Aby zdravie fungovalo

ImunoVital Centrum

Aby pohyb nebolel

Pre našich klientov v oblasti športu sme rozšírili služby o ďalšiu spoluprácu s centrom ImunoVital.

Ide o komplexnú starostlivosť o športovcov v oblasti telovýchovného lekárstva, imunológie, alergológie, dietológie a ambulantnej infúznej liečby.

Doplnkové a preventívne vyšetrenia s týmto zameraním nám pomáhajú zabezpečiť tú najlepšiu starostlivosť  pre klienta a na základe výsledkov lepšie prispôsobiť celkový rehabilitačný program.

Vďaka spolupráci zabezpečujeme pre našich klientov termíny pre nasledovné služby:

 • Telovýchovná ambulancia
 • Preventívna prehliadka - registrovaní športovci nad 15 rokov
 • Preventívna prehliadka – vrcholoví registrovaní športovci – Spiroergometria
 • Konzultácie pri akútnych ochoreniach športovcov (aj Covid-19)
 • Infúzna liečba vitamínom C
 • Testy na potravinové intolerancie – histamín, laktóza, fruktóza
 • PEP - testovanie na sledovanie refluxovej choroby
 • Dietológia bez lekárskeho odporučenia
 • Analýza telesného zloženia prístrojom SECA MB515

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

 • TELOVÝCHOVNÁ AMBULANCIA
  • Preventívna prehliadka detí -ergometria-od 8-18 rokov                                             
  • Preventívna prehliadka detí- spiroergometria-od 8-18 rokov                                     
  • Preventívna prehliadka športovcov-ergometria - dospelí                                         
  • Preventívna prehliadka športovcov – spiroergometria-dospelí                               
  • Analýza tel. zloženia prístrojom SECA mb515                                                                
  • Laktátová krivka                                                                                                                      
  • Meranie sily inspiračného svalstva                                                                                     
  • Power breathe          

 

CHARAKTERISTIKA PREVENTÍVNYCH TELOVÝCHOVNO-LEKÁRSKYCH PREHLIADOK

PREVENTÍVNA PREHLIADKA - registrovaných športovcov s vysokou intenzitou tréningov a súťaží nad 15 rokov.

 • anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická),
 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov,
 • základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, SECA mb515),
 • vyšetrenie krvi – krvný obraz, biochémia – glu, urea, kreatinín, AST, ALT, ALP, CRP, ASLO, RF, Ca, vitamín D, Fes, feritín, kreatinkináza, ionogram), vyšetrenie moču chemicky a sediment, TT, TN,
 • spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych),
 • vyšetrenie tlaku krvi, EKG a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži) – ergometer – bicykel,
 • vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu telovýchovným lekárom.

  

PREVENTÍVNA PREHLIADKA – VRCHOLOVÝCH ŠPORTOVCOV (registrovaných) + TRÉNOVANOSŤ s vysokou intenzitou tréningov a súťaží - SPIROERGOMETRIA

 • anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická),
 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov,
 • základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, SECA mb515),
 • vyšetrenie krvi – krvný obraz, biochémia – glu, urea, kreatinín, AST, ALT, ALP, CRP, ASLO, RF, Ca, vitamín D, Fes, feritín, kreatinkináza, ionogram), vyšetrenie moču chemicky a sediment, TT, TN,
 • spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych),
 • vyšetrenie tlaku krvi, EKG a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži) – ergometer – bicykel,
 • spiroergometria zhodnotenie úrovne trénovanosti, určenie aeróbneho a anaeróbneho prahu a tréningových zón na bicyklovom ergometri,
 • vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu telovýchovným lekárom.

KONZULTÁCIA PRI AKÚTNOM OCHORENÍ športovca

 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov,
 • akútne CRP, TT, TN,
 • prípadne laboratórne vyšetrenia – KO- krvný obraz, biochémia – biochémia- AST, ALT, ALP, CRP, ASLO, RF, Ca, vyšetrenie moču chemicky a sediment, TT, TN,
 • COVID- 19
  • Protilátky maximálne 2 mesiace po prekonaní ochorenia COVID-19

 z periférnej krvi- IgG, IgA, IgM                                                                                               

 • Protilátky triedy IgG- S1, S2- po očkovaní na ochorenie COVID-19 a 

viac ako 2 mesiace po prekonaní ochorenia COVID-19                                  

 • Rýchlotest na protilátky na ochorenie COVID- 19
 • Antigénový rýchlotest na ochorenie COVID-19                
 • Balíček regenerácie po prekonaní ochorenia COVID- 19
 • INFÚZNA LIEČBA vysokými dávkami  VITAMÍNU C
  • Aplikácia - vitamínu C-Injektopas 7,5 g sol inf 1x50 ml+ oxygenoterapia
  • 5 dávok - vitamínu C-Injektopas 7,5 g sol inf 1x50 ml+ oxygenoterapia                
  • 10 dávok- vitamínu C-Injektopas 7,5 g sol inf 1x50 ml+ oxygenoterapia                
 • OXYGENOTERAPIA
  • 95% kyslíka pomocou nosovej kanyly -  30minút                                                             
 • DIETOLÓGIA na žiadosť pacienta bez odporučenia lekárom špecialistom
  • KOMPONENTOVÁ DIAGNOSTIKA – ALEX - 112 natívnych a rekombinantných komponentov z viac ako 50 alergénových zdrojov - samoplatca                                               
  • TEST NA CELIAKIU
   • IgA, IgG gliadín, endomyziálne protilátky, IgA, IgG transglutamináza – výsledok zasielaný elektronicky                                                                                                                                      
 • TEST NA HISTAMÍNOVÚ INTOLERANCIU
  • Množstvo a funkcia diamínoxidázy výsledok zasielaný elektronicky       
 • TEST NA LAKTÓZOVÚ INTOLERANCIU
  • Výdychový test – Gastrolyzer                                
 • TEST NA FRUKTÓZOVÚ INTOLERANCIU
  • Výdychový test – Gastrolyzer                                
 • TEST SIBO – bakteriáne prerastanie čreva                                
  • Výdychový test – Gastrolyzer                
 • PEP test – neinvazívne sledovanie refluxovej choroby-1 skúmavka    
 • TEST NA POTRAVINOVÚ INTOLERANCIU

Ridascreen® - špecifické IgG testy

 • Platničky na 90 potravín + jedálniček
  • A8121 – bežné potraviny                
  • A8221 – alternatívne potraviny                                
  • A8321 – vzácne a zriedkavé potraviny a koreniny                
  • Platničky na 180 potravín - 2x podľa výberu                                
  • Platničky na 270 potravín - 3x podľa výberu                                

 

 • KOMPLEXNÝ BALÍČEK  na vyšetrenie potravinovej neznášanlivosti pri tráviacich ťažkostiach                                                                                                                  
 • ANALÝZA TELESNÉHO ZLOŽENIA PRÍSTROJOM SECA MB515                

www.imunovital.sk

 

 

Zdieľať: