Rehabilitácia pri funkčnej sterilite

Rehabilitácia pri funkčnej sterilite

Funkčná sterilita je v dnešnej dobe veľmi častým problémom v oblasti dysfunkcie panvového dna. Ako hlavná príčina je braná najmä dysbalancia v oblasti svalstva driekovej a krížovej chrbtice, ktorá v rámci viscerovertebrálnych vzťahov vedenie k oslabeniu svalstva panvového dna. Toto oslabenie spôsobuje stratu jeho funkcie a znižuje tak schopnosť otehotnieť.  

V rámci diagnostiky funkčnej sterility odborný lekár – gynekológ dôkladne vyšetrí problém a na základe výsledkov vyšetrenia odporučí individuálny liečebný postup s nadväznosťou rehabilitácie. Počas liečby je pacientka kontrolovaná lekárom v pravidelných časových intervaloch. 

Pri liečbe funkčnej sterility využívame najmä postupy podľa metodiky Ľudmily Mojžišovej, ktorej fyzioterapeutický koncept je zameraný výhradne pre liečbu funkčnej sterility a posilnenie funkcie svalstva panvového dna. Ide najmä o manuálne mobilizačné techniky v spojení so špecifickými cvičeniami, ktoré cielene ovplyvňujú nervovo-svalový aparát panvového dna prostredníctvom vegetatívneho nervového systému, čo pôsobí na ženské pohlavné orgány a zlepšuje ich prekrvenie.Dopyt na termín:

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka

Ak máte preferovaný dátum a čas vypíšte ho

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
V prípade zrušenia objednaného termínu v dobe kratšej ako 24 hodín vopred, Vám bude účtovaný storno poplatok v plnej sume