Popôrodný program

Popôrodný program v Klinike ReFit 

Pôrod je pre ženské telo veľmi náročným procesom po fyzickej aj psychickej stránke. Počas tehotenstva a v šestonedelí dochádza k veľkým hormonálnym zmenám, ktoré ovplyvňujú aj pohybový aparát. Najčastejšie nás klientky po pôrode navštevujú s problémami v oblasti brušnej diastázy, oslabenia svalstva panvového dna, inkontinencie, prolapsu maternice alebo bolestí v oblasti driekovej chrbtice. 

Keďže sa neustále zvyšuje dopyt po rehabilitácii gynekologických problémov spojených s pôrodom, pripravili sme si pre klientky 8 týždňový popôrodný rehabilitačný program, v rámci ktorého stav pacientky postupne zlepšíme.

Popôrodný rehabilitačný program je odborne vytvorený. Cielený plán rehabilitácie, ktorý je v spolupráci gynekológa a fyzioterapeuta individuálne prispôsobený každej pacientke na mieru.   

Program obsahuje všetky tieto služby: 

  • Vstupné vyšetrenie
  • Manuálne ošetrenie a fyzioterapia
  • Rehabilitačné cvičenie
  • Fyzikálna terapia (laseroterapia, elektroterapia, ultrazvuková terapia)
  • Konzultácie s gynekológom

Vyšetrenie pacientky po pôrode

Prvým krokom pacientky je absolvovanie vstupnej konzultácie priamo u odborného lekára – gynekológa, ktorý dôkladne vyšetrí jej zdravotný stav a na základe výsledkov určí cieľ liečby v nadväznosti na následnú rehabilitáciu. V rámci odbornej diagnostiky gynekológ odoberie dôkladnú anamnézu a následne vyšetruje poruchy panvového dna a brušnú diastázu palpáciou (dotykom). Lekár palpuje vnútorné hrany brušného svalu pri stredovej čiare brucha Linea Alba, na základe vyšetrenia posúdi stav pacientky a následne odporučí liečebný postup so smerovaním rehabilitácie.

Manuálne ošetrenie a fyzioterapia 

S cielenou rehabilitáciou pacientky po pôrode začíname po uplynutí šestonedelia, kedy sa telo regeneruje na fyzickej aj hormonálno-regulačnej úrovni. Veľmi dôležité je v tomto smere poznať spôsob pôrodu, teda či bol vedený prirodzenou cestou alebo cisárskym rezom. 

Pri rehabilitácii pacientky po pôrode cisárskym rezom sa zameriavame na manuálne ošetrenie pooperačnej jazvy v oblasti Linea Alba, ktorá je počas operácie porušená. V dôsledku toho dochádza k vyššiemu riziku rozostupu brušných svalov, teda vzniku brušnej diastázy. 

V prípade pôrodu prirodzenou cestou je liečba sústredená najmä na uvoľnenie preťaženého svalstva v oblasti driekovej chrbtice pomocou mäkkých techník a ošetrenia fascii, čo do značnej miery pomáha pri liečbe brušnej diastázy alebo dysbalancie v oblasti svalov panvového dna. 

Rehabilitačné cvičenie 

Po dostatočnom manuálnom ošetrení je na rade cvičenie, ktoré je zamerané na aktiváciu správnej funkcie brušných svalov a svalov panvového dna pomocou cielených cvičení pod dohľadom fyzioterapeuta. 

Rehabilitácia po pôrode je sústredená najmä na odstránenie dysbalancie brušných  svalov a obnovu plnej funkcie svalov panvového dna, ktoré bývajú po pôrode spravidla oslabené. Okrem toho sa počas cvičenia fyzioterapeut zameriava aj na obnovu dychového stereotypu a správnu aktiváciu bránice, ktorá je úzko prepojená s funkciou brušných svalov. Cvičenia sú pod dohľadom fyzioterapeuta, ktorý je odborne vyškolený v oblasti rehabilitácie gynekologických problémov a jednotlivé cviky individuálne prispôsobí každej pacientke na mieru, podľa toho čo je pre ňu na základe vyšetrenia gynekológom najviac potrebné. 

Fyzikálna terapia 

Pomocou aplikácie fyzikálnej terapie dokážeme ovplyvniť všetky vrstvy mäkkých štruktúr a urýchliť tak ich samotnú regeneráciu. Ide o veľmi dobrý doplnok komplexnej liečby pacientky. U nás v Klinike ReFit najčastejšie využívame MLS Laseroterapiu, ktorá má protizápalové účinky a stimuluje tvorbu kolagénu v bunkách, čím napomáha aktívnej regenerácii tkanív. Okrem laseroterapie častokrát využívame aj elektroterapiu pre jej analgetický efekt a ultrazvukovú terapiu pre lepšie ošetrenie šliach a svalov. 

Konzultácie s gynekológom

Fyzický stav klientky a priebeh rehabilitácie je priebežne sledovaný a konzultovaný priamo gynekológom, ktorý pacientku na začiatku dôkladne vyšetril. Konzultácie si pacientka dopredu dohodne s lekárom na vstupnom vyšetrení vzhľadom na jej popôrodné ťažkosti a mieru potreby samotnej rehabilitácie. Pacientka je tak kontrolovaná v priebežných časových intervaloch, čím dokážeme zabrániť komplikáciám a urýchliť tak samotný priebeh rehabilitácie. 

Pri zabezpečení komplexnej liečby gynekologických problémov po pôrode využívame priamu spoluprácu odborných lekárov – gynekológov a špeciálne vyškolených fyzioterapeutov, čo predstavuje najlepšiu voľbou pre rýchlu a dôkladnú liečbu pacientky. 

Objednať vstupné vyšetrenie

Zdieľať: