Poruchy panvového dna, distáza a ďalšie

Popôrodné ťažkosti a liečba brušnej diastázy 

Ťažkosti po pôrode sú veľmi často spojené práve s oslabením svalstva panvového dna, čo má za následok ich dysfunkciu. Nesprávna funkcia svalstva môže zapríčiniť rôzne poruchy, z ktorých sa najčastejšie stretávame práve s brušnou diastázou. 

Medzi najbežnejšie faktory vzniku brušnej diastázy patrí tehotenstvo. V dôsledku hormonálnych vplyvov počas gravidity, nárastu objemu maternice a natiahnutiu mäkkých štruktúr tela, dochádza k roztiahnutiu priameho brušného svalstva smerom od seba, ktoré sa po pôrode nevráti do pôvodného stavu. 

Diagnostika a liečba brušnej diastázy

Brušná diastáza je funkčný problém pohybového aparátu, pričom dochádza k rozostupu priamych brušných svalov v mieste stredovej väzivovej línie brucha – linea alba, čo má za následok narušenie trupovej stability, oslabenie funkcie brušných svalov, samotnej biomechaniky trupu a stability panvy. 

V rámci odbornej diagnostiky gynekológ vyšetruje brušnú diastázu palpáciou (dotykom). Lekár po cielenej anamnéze palpuje mediálne vnútorné hrany brušného svalu pri stredovej čiare brucha linea alba, na základe vyšetrenia posúdi stav pacientky a následne odporučí liečebný postup. 

U nás v Klinike ReFit riešime problém brušnej diastázy cieleným rehabilitačným cvičením pod dohľadom fyzioterapeuta, ktoré je zamerané na aktiváciu správnej funkcie vnútorných brušných svalov a bránice s cieľom zlepšiť dychový stereotyp, posilniť trupovú stabilitu a tým odstrániť brušnú diastázu. V rámci rehabilitácie je pacient priebežne kontrolovaný vyšetrujúcim lekárom. 

Dopyt na termín:

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka

Ak máte preferovaný dátum a čas vypíšte ho

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
V prípade zrušenia objednaného termínu v dobe kratšej ako 24 hodín vopred, Vám bude účtovaný storno poplatok v plnej sume
Zdieľať: