Silvia Bobocká

O mne:

Silvia Bobocká

Inštruktorka jogy

Silvia je certifikovaná inštruktorka jogy I., II. a III. kvalifikačného stupňa. Joge sa venuje aktívne od roku 2000.

Ukončila štúdium Jogovej filozofie a etiky na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a štúdium Jogovej terapie na FTVŠ Karlovej univerzity a Českej akadémii jogy v Prahe. Vo svojej praxi sa zameriava na jogovú terapiu, gravid jogu a tradičnú hatha jogu, formou skupinových a individuálnych lekcií.

Dopyt na termín:

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka

Ak máte preferovaný dátum a čas vypíšte ho

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
V prípade zrušenia objednaného termínu v dobe kratšej ako 24 hodín vopred, Vám bude účtovaný storno poplatok v plnej sume