Bc. Monika Sitárová

O mne:

Bc. Monika Sitárová

Fyzioterapeutka

Monika je absolventom bakalárskeho štúdia fyzioterapie a aktuálne pokračuje v magisterskom štúdiu. Praktické skúsenosti nadobúdala vo viacerých zdravotníckych zariadeniach so zameraním na rehabilitáciu predovšetkým ortopedických a vertebrogénnych pacientov.  

Zaoberá sa najmä chybným držaním tela, úpravou pohybových stereotypov a svalových dysbalancii, chronickými bolesťami chrbta, gynekologickými a funkčnými poruchami. Vo svojej praxi preferuje individuálny prístup ku každému pacientovi, kde na základe daného problému prispôsobuje rehabilitačný postup.

Ku zdravému pohybu a športu má blízko keďže sa dlhoročne aktívne venuje bojovým umeniam.

Dopyt na termín:

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka

Ak máte preferovaný dátum a čas vypíšte ho

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
V prípade zrušenia objednaného termínu v dobe kratšej ako 24 hodín vopred, Vám bude účtovaný storno poplatok v plnej sume