Bc. Tomáš Kolesár

O mne:

  • Zameranie:

    Diagnostika pohybového aparátu, prevencia zranení v športe, chronické bolesti chrtice a terapia pooperačných stavov.

  • Adresa:

    Gagarinova 5/B, 821 01 Bratislava

Bc. Tomáš Kolesár

Fyzioterapeut a kondičný tréner

V našom teame ReFit vítame nového fyzioterapeuta a silovo - kondičného trénera Tomáša Kolesára.
Bc. Tomáš Kolesár je absolventom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave - odbor fyzioterapia. Svoje skúsenosti nabral počas pôsobenia v štátnej ale aj súkromnej sfére v spolupráci s lekármi a fyzioterapeutmi. Špecializuje sa na diagnostiku pohybového aparátu, prevenciu zranení v športe, chronické bolesti chrtice a terapiu pooperačných stavov. Ako silovo kondičný tréner sa venuje nápravnému tréningu pri pohybových poruchách u športovcov a bežnej populácie, kde využíva prepojenie fyzioterapie a silovného treningu.
 

Dopyt na termín:

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka

Ak máte preferovaný dátum a čas vypíšte ho

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
V prípade zrušenia objednaného termínu v dobe kratšej ako 24 hodín vopred, Vám bude účtovaný storno poplatok v plnej sume