Mgr. Tatiana Grznárová

O mne:

  • Zameranie:

    Venuje sa nielen príprave športovcov na výkonnostnej a vrcholovej úrovni, ale aj bežnej populácií a rekreačným športovcom.

  • Adresa:

    Gagarinova 5/B, 821 01 Bratislava

Mgr. Tatiana Grznárová

Kondičný tréner

Mgr. Tatiana Grznárová je absolventkou Fakulty telesnej výchovy a športu univerzity Komenského v Bratislave so študijným programom Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy. Momentálne je študentkou tretieho vysokoškolského stupňa (PhD.) na FTVŠ v odbore športová edukológia a študentkou fyzioterapie na Fakulte zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Tatiana má dlhoročné skúsenosti s trénerstvom. Venuje sa nielen príprave športovcov na výkonnostnej a vrcholovej úrovni, ale aj bežnej populácií a rekreačným športovcom. Okrem rozvíjania kondičných (sila, rýchlosť, vytrvalosť) a koordinačných schopností, vám pomôže s diagnostikou nesprávnych pohybových stereotypov, svalovej nerovnováhy, chybného držania tela a rôznych funkčných porúch pohybového systému. Tieto problémy následne spoločnou prácou s klientom upraví, obnoví funkčnosť pohybového aparátu a tým odstráni vzniknutú bolesť.

Kontaktuj ma:

Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Chyba vloženia súboru: - Súbor je veľký (MB) max. {{f.$errorParam}}
Chyba vloženia súboru: - Súbor je veľký (MB) max. {{f.$errorParam}}
Pracujem...
Pracujem...