Bc. Ondrej Bohumel

O mne:

  • Zameranie:

    Venuje sa diagnostike pohybového aparátu s následným zostavením rehabilitačného plánu.

  • Adresa:

    Gagarinova 5/B, 821 01 Bratislava

Bc. Ondrej Bohumel

Fyzioterapeut

Ondrej Bohumel je absolventom štúdia Fyzioterapie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch. Počas štúdia naberal prax vo viacerých zdravotníckych zariadeniach a okrem toho sa začal venovať aktívnym či rekreačným športovcom, ktorým pomáham zlepšovať výkony a samotnú kvalitu života. V praxi sa špecializuje na diagnostiku a  terapiu funkčných porúch,  rehabilitáciu pooperačných stavov, úpravu svalových dysbalancií a riešenie mnohých ďalších problémov.

Odborné kurzy a školenia:

- Ruské kombinované techniky (kombinácia manuálnych techník, bankovania a jemnej chiropraxie)

- Fyziotréning pacienta so skoliózou (prepojenie fyzioterapie a kondičného tréningu pacientov s problémami chrbtice)

- Mobility hack (odstraňovanie obmedzenej mobility kĺbov prepojením kondičného tréningu a manuálnych techník)

- Štrukturálna a myofasciálna integrácia (diagnostika a terapia fasciálneho systému)

- Športová konferencia

- Relaxačné masáže- Jan Šel

- Manuálna terapia lokálnych bolestivých stavov (prepojenie manuálnych techník, centrácie kĺbov, bankovania, jemnej chiropraxie a kinesiotejpingu)

 

Dopyt na termín:

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka

Ak máte preferovaný dátum a čas vypíšte ho

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
V prípade zrušenia objednaného termínu v dobe kratšej ako 24 hodín vopred, Vám bude účtovaný storno poplatok v plnej sume