Slovak School of Osteopathy

Slovenská škola osteopatie je prvá škola na Slovensku poskytujúca komplexné osteopaticke vzdelanie. Medzinárodne uznávaní zahraniční osteopati a pedagógovia vám poskytnú záruku tej najvyššej možnej kvality a to všetko s prekladom do slovenského jazyka. Staňte sa súčasťou dynamicky sa rozvíjajúceho odboru a zaraďte sa medzi špičkových odborníkov s dokonalými znalosťami anatómie, kraniosakrálnej a manuálnej terapie. Investujte do svojej budúcnosti a buďte prvými osteopatmi na Slovensku.

Škola osteopatie sa riadi medzinárodnými štandardami organizácie OSEAN. Uvedená organizácia zoskupuje európske školy poskytujúce osteopatické vzdelávanie. V priebehu 4 a pol ročného štúdia absolvujú naši študenti 44 seminárov a prax na špecializovaných klinikách.

Zdieľať: