Kompenzačné cvičenia pre deti

O cvičení:

Cvičenie je zamerané na správne držanie tela u detí a rozvoj ich pohybových schopností. Samotné cvičenie je vedené pod odborným dohľadom fyzioterapeuta a skladá sa z kondičných a kompenzačných cvičení, ktoré priaznivo vplývajú na správny rozvoj pohybových funkcií a odstraňovanie zlých pohybových stereotypov detí. Cvičenie je vhodné pre deti od 6 do 14 rokov s nesprávnym držaním tela, skoliózou alebo nedostatkom pohybovej aktivity.

So sebou si stačí priniesť pohodlné športové oblečenie, pitný režim je zabezpečený.