Disable Preloader

McKenzie metóda

McKenzie metóda

McKenzie metóda

Je rehabilitačná metóda pochádzajúca z Nového Zélandu. V súčasnosti je veľmi rozšírená a je celosvetovo uznávaná ako jedna z najlepších metód liečby ochorení chrbtice ale i končatín. Jej autorom je Robin McKenzie, fyzioterapeut z Nového Zélandu, ktorý v priebehu svojho života vypracoval základy tejto metódy.

Liečebný efekt tejto metódy vychádza z princípu, že základná príčina bolesti chrbtice má mechanickú podstatu a dá sa vyriešiť mechanickým spôsobom. Vezmime si príklad z bežného života v ktorom spravíme v priebehu dňa možno aj 300 predklonov chrbtice, ale ani jeden jej záklon. Sedíme niekedy aj celé hodiny v ochabnutom sede, ale na napriamenie zabúdame. Nerovnováha pohybov v priebehu dňa a zotrvávanie v ochabnutých pozíciách spôsobuje veľký tlak na chrbticu a následne môže spôsobiť problémy v niektorej jej časti. Nepomer pohybov vytvorí mechanický tlak alebo blokádu segmentov v najviac namáhaných častiach chrbtice a následne môžeme pociťovať stuhnutosť, bolesť a v krajných prípadoch aj vyžarujúce bolesti do končatín.

Základom vyšetrenia a následnej terapie podľa McKenzie metódy je cielene odobratá anamnéza, ktorá vylúči prípadné kontraindikácie liečby a taktiež navedie terapeuta k voľbe terapeutického cviku. Nasleduje funkčné vyšetrenie pohybového aparátu a skúmanie špecifických opakovaných pohybov, najčastejšie do obmedzeného pohybu, a ich vplyv na symptómy pacienta. Po vyšetrení sa zvyčajne nastaví jeden cielený cvik, ktorý má pacient vykonávať v domácom prostredí v danej frekvencii. Častokrát stačí len pacientov opakovaný pohyb do daného smeru a liečebný efekt sa dostaví aj bez dopomoci terapeuta. Len vo výnimočných prípadoch musí terapeut zasiahnuť a cielenou mobilizáciou zvýšiť silu pôsobiacu na segmenty aby sa uvoľnila blokáda.

Popri dodržiavaniu stanoveného cvičenia je v priebehu liečby taktiež dôležitá edukácia pacienta o dočasnej limitácií aktivít, ktoré zhoršujú zdravotný stav. Po vyliečení je pacient upozornený na dodržiavanie prevenčných opatrení aby nedošlo k opakovanému problému. Výhodou tejto metódy je to, že učí pacienta porozumieť svojmu problému, učí ho nezávislosti od terapeutov pomocou autoterapie a pomáha mu získať kontrolu nad svojim zdravotným stavom.

 

Bc. Martin Benko

 

 

 

Zdieľať: